Transparent
Current Status
Not Enrolled
Price
Lukket
Get Started
This kursus is currently closed

FormularStarteren

Et grundlæggende kursus for dig, der er ny i IPW Formular eller IPW Registrering. Du vil lære hvordan IPW Formular er opbygget og hvordan du vedligeholder de væsentligste elementer.

Tilmeld nu

 

Dette online kursus er tilknyttet vores fysiske kursus “FormularStarteren”, og fungerer som et supplement til kurset. Derfor er det ikke muligt kun at få adgang til den online del.

 

Hvor og hvornår: Kurset afholdes hos IPW Systems i Kolding. Se hvor og hvornår i vores Aktivitetskalender.

Formål: Formålet med kurset er at give dig viden og færdigheder i at kende til de basale elementer af IPW Formular, således at du kan lave basalt vedligehold på IPW Formularer og/eller IPW Registreringer.

Forudsætning: For at få det optimale ud af kurset, forudsættes det at deltageren har et IPW System i drift, samt har gennemført et Introkursus i IPW Polaris, GrundByggeren, eller haft tilsvarende sidemandsoplæring. Deltageren har derfor en god forståelse for IPW Dokumentflow, samt erfaring med at oprette og redigere egne IPW Dokumenter. Det er IKKE nødvendigt at have modulet IPW Formular, da man godt kan vedligeholde IPW Formularer og/eller IPW Registreringer uden dette.

Tidsforbrug: Det tager ca. 1 time at gennemløbe det online forløb. Heri medregnes ikke den tid man måtte bruge på at replikere øvelserne i eget system.

Indhold:

 • Formular introduktion
  • At kende til de forskellige elementer i en formular
  • At forstå sammenhæng mellem de forskellige elementer af en formular: Felter, stadier, notifikationer og brugervisning i et dokument
  • At kunne finde oplysninger om IPW Formularer på support.ipw.dk
  • At kunne opdatere værdier i en hjælpetabel
 • Dokumentdesign til formularvisning
  • At forstå opsætning af komponenten “Udgiv Brugerflade” i et IPW Dokument
 • Profiler og Brugerrettigheder
  • At kunne læse en profil
  • At kunne finde og forstå en oversigt over profiler til en formular
  • At forstå sammenhæng mellem brugere og profiler
 • Notifikationer
  • At skelne mellem de tre forskellige notifikationstyper
  • At kunne forklare hvornår hver notifikationstype bruges

Kursus Content

Quizzer